Nr licencji: 600
    Nr Gwarancji Turystycznej: COR385344
    Uczestnicy wycieczek objęci są ubezpieczeniem  w Vienna Insurance Group