Dziękujemy za korzystanie z naszej aplikacji. Nasza firma dba o ochronę prywatności użytkowników naszych usług. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności, która opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe.

 1. Rodzaj Gromadzonych Danych:
 • Aplikacja może gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:
  • Informacje identyfikujące: takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu.
  • Informacje o urządzeniu: takie jak model urządzenia, numer seryjny, system operacyjny.
  • Dane lokalizacyjne: jeśli użytkownik udzielił zgody na lokalizację, aplikacja może gromadzić informacje o położeniu geograficznym użytkownika.
  • Dane użytkowania: informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej aplikacji, takie jak oglądane treści, aktywność na stronach.
 1. Cel Gromadzenia Danych:
 • Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług oferowanych przez aplikację oraz w celach analitycznych i doskonalenia naszych produktów i usług.
 1. Udostępnianie Danych:
 • Dane osobowe mogą być udostępniane firmom partnerskim lub dostawcom usług, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników aplikacji.
 • Dane osobowe mogą być również udostępniane w przypadku spełnienia wymagań prawnych, ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa użytkowników.
 1. Ochrona Danych:
 • Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.
 1. Prawa Użytkowników:
 • Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Użytkownicy mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 1. Kontakt:
 • W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących polityki prywatności zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem : czarnogorawakacje1@gmail.com
 1. Zmiany w Polityce Prywatności:
 • Niniejsza polityka prywatności może być regularnie aktualizowana w celu dostosowania do zmian prawnych lub praktyk gromadzenia danych. Każda zmiana w polityce prywatności będzie publikowana na tej stronie.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu ochronę Twoich danych osobowych i zapewnienie Ci jasnych informacji na temat sposobu ich wykorzystania przez naszą aplikację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami.