I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik oraz serwis internetowy czarnogorawakacje.pl (zwany dalej Serwisem).

Właścicielem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest firma Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 173, (zwana dalej Administrator).

Administrator zwany jest dalej CZARNOGÓRA WAKACJE

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się w formie pisemnej pod adresem: Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik, ul. Główna 173, 97-318 Czarnocin bądź w formie mailowej na adres: info@czarnogorawakacje.pl

CZARNOGÓRA WAKACJE dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług CZARNOGÓRA WAKACJE.

CZARNOGÓRA WAKACJE zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanej dalej RODO).

W celach informacyjnych, zachęcamy do zapoznania się z poniższą polityką prywatności, (zwana dalej Polityką Prywatności), w której informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania i wykorzystywania tych danych jak również przysługujących prawach Użytkowników, których dane są przetwarzane.

II. Jak zbieramy dane osobowe

 1. CZARNOGÓRA WAKACJE zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy/ Użytkownik.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane:
  1. w przypadku korzystania z usługi rezerwacji za pośrednictwem strony www.czarnogorawakacje.pl,
  2. drogą telefoniczną, e-mailową;
  3. dołączenia do bazy mailingowej/ newsletter;
  4. korzystania z formularza kontaktowego w serwisie;
  5. korzystania z opcji Voucher Upominkowy w serwisie;
  6. korzystania z czatu z konsultantem w serwisie;
  7. korzystania z kontaktu za pośrednictwem sieci społecznościowych w tym m.in. Facebook, Instagram;
  8. korzystania z formularza aplikacyjnego;
  9. wypełnienia formularza kontaktowego drogą elektroniczną lub/i pisemnie podczas eventów i konkursów, których jesteśmy organizatorem lub partnerem
 3. W przypadku korzystania z usług rezerwacji, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Numer telefonu
  4. Adres email

Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest niezbędne w celu zawarcia Umowy, a tym samym w celu świadczenia usługi.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie zostaną podane powyższe dane osobowe, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji uniemożliwi to korzystanie z naszych usług turystycznych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa bądź są to dane niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, możemy wymagać innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych takich jak:

 • dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do realizacji umowy (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) oraz weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu,
  • numer PESEL (w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej),
  • dla osób poniżej 18 roku życia – w przypadku uczestnictwa w imprezie turystycznej bez opieki: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, język w którym dziecko się komunikuje; imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania opiekuna, rodzaj więzi łączącej opiekuna z dzieckiem, miejsce przebywania opiekuna podczas wypoczynku dziecka, imię i nazwisko osoby/opiekuna, który będzie odbierał dziecko z miejsca powrotu,
  • dane dotyczące niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej wraz z określeniem ich stopnia i rodzaju oraz imię i nazwisko osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej, podane dobrowolnie, dla skorzystania z ewentualnych dodatkowych uprawnień i świadczeń,
  • dane dotyczące kobiet w ciąży, podane dobrowolnie, dla skorzystania z ewentualnych dodatkowych uprawnień i świadczeń,
 1. W przypadku wyrażenia woli dołączenia do bazy mailingowej/ newsletter, Użytkownik podaje adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przesyłania informacji handlowych.

 1. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie bądź wygenerowania Vouchera Upominkowego, Użytkownik podaje:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Numer telefonu
  4. Adres email

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z opcji wykupienia Vouchera Upominkowego.

 1. W przypadku wyrażenia woli skontaktowania się za pośrednictwem czatu, Użytkownik podaje adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu komunikacji poprzez czat.

 1. W przypadku wyrażenia woli przesłania formularza aplikacyjnego, Użytkownik podaje:
  1. Adres email
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Miejscowość, kod pocztowy
  5. Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przesłania aplikacji i rozpoczęcia procesu rekrutacji.

III. Udostępnianie danych osobowych innych osób

Wykorzystujemy dane osobowe osób trzecich dostarczone nam przez Użytkownika w ramach rezerwacji. Udostępniając dane osobowe innych osób, Użytkownik musi mieć pewność, że wyrażają oni na to zgodę i jest tym samym upoważniony do ich udostępnienia. Użytkownik musi się też upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez CZARNOGÓRA WAKACJE ich danych osobowych. Celem zapewnienia bezpieczeństwa rekomendujemy przekazywanie danych osobowych w formie szyfrowanej wiadomości e-mail bądź pliku zabezpieczonego hasłem.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz ich podstawa prawna

 1. CZARNOGÓRA WAKACJE przetwarza zebrane dane osobowe w celu realizacji usług niezbędnych do wykonania Umowy oraz zarządzania rezerwacjami Użytkownika, jak również prowadzenia procesów rekrutacyjnych, oraz wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych.
 2. CZARNOGÓRA WAKACJE przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych.
 3. CZARNOGÓRA WAKACJE przetwarza zebrane dane osobowe, aby móc kontaktować się i przesyłać specjalnie przygotowane oferty. Dzięki nim Użytkownik ma dostęp do:
  1. informacji o produktach i ofertach;
  2. indywidualnie przygotowanych ofert;
  3. informacji o spotkaniach i imprezach organizowanych specjalnie dla naszych Klientów;
  4. informacji o możliwości uczestnictwa w konkursach i promocjach;
  5. udziału w programach lojalnościowych.
 4. CZARNOGÓRA WAKACJE może wykorzystywać zebrane dane osobowe w celu reagowania na zarządzenia interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.
 5. CZARNOGÓRA WAKACJE może wykorzystywać zebrane dane osobowe w celu odbycia podróży, kontroli granicznej jak również zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dozwolonych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.
 6. CZARNOGÓRA WAKACJE może korzystać z zebranych danych osobowych w celu prowadzenia badań rynku, badania satysfakcji klienta, rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów oraz komunikacji z klientami.
 7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników i administrowania Serwisem.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ułatwienia komunikacji marketingowej, personalizacji doświadczeń Użytkownika, poznania zainteresowań, monitorowania aktywności, wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań oraz dostarczania najlepiej dopasowanych do Użytkownika ofert.
 9. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i paragonów, ewidencja reklamacji).
 10. W przypadku aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w witrynie czy w innych środkach komunikacji w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, przesłane dane osobowe kandydata wraz z niezbędnymi dokumentami ( CV, prawo jazdy, karta kierowcy), gromadzone będą wyłącznie do wewnętrznych procesów rekrutacyjnych, włączając w to: identyfikację kandydatów, ocenę ich podań, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu oraz pisemny i telefoniczny kontakt z kandydatami.
 11. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram, gromadzimy dane logowania i wszelkie dane osobowe dobrowolnie przez Użytkownik przekazane, takie jak opinie, wiadomości opublikowane na stronach naszych mediów społecznościowych oraz komentarze umieszczone np. pod zdjęciami, filmami. Jeżeli Użytkownik przesyła treści do sieci społecznościowej, wówczas podlegają one warunkom korzystania z takiej sieci oraz obowiązującej tam polityce prywatności. Ponieważ nie sprawujemy nad nimi kontroli, ani nie dokonujemy ich weryfikacji, zalecamy zapoznanie się z treścią dokumentów obowiązujących na takiej stronie przed udostępnieniem swoich danych osobowych.
 12. Podczas poruszania się po Serwisie możemy gromadzić informacje dotyczące:
  1. preferencji dotyczących podróży;
  2. aktywności w obrębie naszych stron internetowych;
  3. informacji o spotkaniach i imprezach organizowanych specjalnie dla naszych Klientów;
  4. kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji;
  5. sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki;
  6. preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Zbieramy, przetwarzamy i analizujemy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
VI. Odstąpienie od umowy
 1. Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 
 2.  Administrator: Administratorem danych osobowych jest Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 173, NIP: 771 184 13 70, REGON : 368956957

VII. Czas przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu, tak długo jak jest to niezbędne i dozwolone przez prawo. Czas przechowywania danych jest uwarunkowany każdorazowo od rodzaju danych jak również celów, w jakich mogą być przetwarzane. Po wykonaniu Umowy, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia zobowiązań prawnych w tym m.in. przechowywania faktur, czy rozwiązywania ewentualnych sporów i reklamacji.
  1. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z subskrypcji newslettera. Jednakże, pomimo zgłoszenia rezygnacji dane osobowe mogą być w dalszym ciągu przetwarzane w celu ewentualnych roszczeń związanych z jego subskrypcją w szczególności wskazanie pierwotnej zgody jak i następczej rezygnacji.

VIII. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe udostępniamy firmom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, obiektom, w których wykupiony jest pobyt, przewoźnikom, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Ponadto dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim z którymi bezpośrednio współpracujemy i jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

IX. Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii do śledzenia danych

CZARNOGÓRA WAKACJE korzysta z plików cookie czyli małych plików, które gromadzą i przechowują informacje, na podstawie których możliwe jest bieżące zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jak również doskonalenie naszych usług oraz monitorowanie skuteczności kampanii, zadowolenia Użytkownika i poprawy jakości obsług. Więcej informacji na temat polityki cookie dostępnych jest pod linkiem

X. Europejski obszar gospodarczy

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane i przetwarzane poza miejscem ich zamieszkania, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych. Dochowaliśmy wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio chronione i traktowane zgodnie z niniejszą informacją. Zabezpieczenia te obejmują odpowiednie klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

XI. Prawa Użytkownika którego dane osobowe są przetwarzane

 1. Przysługujące uprawnienia każdego czyje dane osobowe są przetwarzane są następujące:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku ich niekompletności bądź nieprawidłowości;
  3. prawo do żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia ich do innego administratora;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl

Podsumowanie

 1. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą aktualizowane na bieżąco i udostępniane w niniejszej zakładce.
 2. Ostatnia aktualizacja 30.01.2023 roku